“саран Хөхөөний Тууж”-Ийн Нэгэн Монгол Эхэд Хийсэн Судалгаа


Ө.Оюунхүү
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 3140
Хамгаалсан он: 2015
Монгол хэл дээр: Удиртгал, үндсэн хоёр бүлэг, зургаан дэд бүлэг, ерөнхий дүгнэлт, ном зүй, хавсралт
Нэгдүгээр бүлэг “Саран хөхөөний туужийн монгол эхийн тухай”
1.1. Зохиогчийн намтар, зохиолын тухай,
1.2.Орчуулагчийн товч намтар, орчуулгын онцлогийн тухай
1.3. “Саран хөхөөний тууж”, болон “Саран хөхөөний намтар” дуулалт жүжгийн зохиолын харьцуулалт
Хоёрдугаар бүлэг: “Саран хөхөөний тууж”-ийн монгол эхэд хийсэн эх бичгийн судалгаа
2.1. Саран хөхөөний туужийн монгол эхийн үгийн сангийн бүтцэд хийсэн ажиглалт
2.1.1. Зөв бичих зүйд хийсэн ажиглалт
2.1.2. Барын бичвэрт хийсэн ажиглалт
2.2. Саран хөхөөний туужийн монгол эхийн хувилбаруудад хийсэн эх бичгийн судалгаа
2.2.1. Саран хөхөөний туужийн сийрүүлэн бичсэн эхэд хийсэн ажиглалт
2.2.2. Хадгалалтын явцад үүссэн гэмтэл
Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642