Монгол Хэлний Үндэсний Онцлог Бүхий Үгсийн Үгийн Сан-Утга Зүйн Судалгаа


Г.Томтогтох
Салбар:Нийгэм
Улсын дугаар: 1093
Хамгаалсан он: 2000
Энэхүү судалгаанд монголын тухай өвөрмөц онцлогийг үгийн сангийн хүрээнд хамарч, үндэсний онцлог бүхий үгсийн үгийн сан-утга зүй болон орчуулгын зарим асуудлыг хөндсөн юм. Хэл бодит байдал, хэл нийгэм, хэл соёлын харилцан хамаарлыг монгол хэлний үгийн хүрээнд авч үзсэн. Чингэхдээ үндэсний онцлог бүхий үгсийг үгийн сангийн биеэ даасан тодорхой бүлэг болох юм гэсэн санааг дэвшүүлж тухайн бүлгийн утга зүй орчуулгын асуудалд нарийвчлан судалгаа хийсэн болно.
Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642