Алтайн Урианхайн Эртний Шүтлэгийн Зан Үйлийн Уламжлал


М.Ганболд
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1100
Хамгаалсан он: 2000

Алтайн урианхайчуудын эртний шүтлэгийн зан үйлийн уламжлалын үүсэл, хөгжил, хувьслын үйл явцыг авч тусгайлан судалсан. Энэ судалгаа нь Алтайн урианхай төдийгүй Монголчуудын эртний шүтлэгийн уламжлалыг анхлан, системтэйгээр судалж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхийг оролдсон ажил юм. Ийм учир шүтлэгийн уламжлалын цаашдын судалгаанд үндсэн чиг баримжаа болоход тустай.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642