Орчин Цагийн Монгол Хэлний Өгүүлбэрзүйн Бүтэц, Тогтолцоо Ба Утга


И.Өнөрзул
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1097
Хамгаалсан он: 2000

Монгол хэлний хэлц нь шууд нэрлэлтийн ерийн өгүүлбэр зүйн бүтэц, нэгжүүд, тогтолцоотой адилсах талтай шаталсан тогтолцоотйо, тогтолцоонд хамаарах асуудлууд нь интеграцичилагдах шинжтэй гэж үзэж байна. Монгол хэлний янз бүрийн бүтэц, загвартай хэлцүүд шууд бус нэрлэлт бүхий өгүүлбэрийг бүтээх үүрэгтэй. Шууд бус нэрлэлт бүхий өгүүлбэрийн бүтэц, утгаар дамжуулж, хэрэглээнд орж утга илэрхийлж байдаг.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642