Монгол Сан Тахилгын Судар Үгийн Урлагийн Туурвил Болох Нь


Д.Ганболд
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1168
Хамгаалсан он: 2001

Монголын эртний сүсэг бишрэл, зан үйл, утга соёлын нэгдмэл цогц зүйлийн нэг бол тайлга тахилгын соёл бөгөөд баримт сан тахилгын судар, шастирууд юм. Энэ тухай мэдээ эрдэмтдийн бүтээлд дурдагдаж ирсэн боловч гүнзгийрүүлж судалсан нь үгүй болно. Байгалийг шүтэж бишрэх, тахиж тайх зан ёс нь манайд төдийгүй дорно дахины ард түмэнд өргөн тархсан үзэгдэл юм. Сүсэг бишрэлийн уламжлал тасарч, цөөн хэдэн жилийн өмнөөс дахин сэргэж буй ч зан үйлийн ёс жаяг, дэг нь уламжлалаасаа нэлээд хазайсан тал ажиглагдана. Сан тахилгын судар шастир нь яруу үг хэллэгтэй, ардын аман яруу найргийн уламжлалыг түгээмэл ашигласан онцлогтой байна. Монгол сан тахилгын судар шастирын агуулгаас эртний болон дундад эртний үеийн сүсэг бишрэлийн сэтгэлгээ, гүн ухаан ардын зан заншил, хүсэл мөрөөдөл байгальтай харьцах харьцаа зэрэг хэл соёлын өргөн хүрээтэй ойлголтуудыг тодруулан үзэж болно. Монгол бичиг болон тод бичиг, төвд хэлээр бичигдсэн сан тахилгын олон арван судар шастирыг нэгтгэн үзэж агуулга, хэлбэр, бүтэц, бичвэр зүйн онцлогийг тодруулах, эх бичвэрийн дагнасан судалгаа хийж эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулах зорилго тавьсан.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642