Ордос Аман Аялгууны Үгийн Сангийн Судалгаа


Н.Батжаргал
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1187
Хамгаалсан он: 2001

Энэхүү ганц сэдэвт зохиолд урьдын эрдэмтдээс ордос аман аялгууны талаар шинжлэх ухааны эргэлтэд оруулсан баримт хэрэглэгдэхүүн болоод мөн өөрийн цуглуулагад тулгуурлан ордос аман аялгууны а үгийн сангаас түүхэн буюу хуучин үг, мөн онцгой үгийг судалсан нь цааши д монгол хэлний түүхэн үгийн сан судлал, нутгийн аягууны судлалд ямар нэг хэмжээгээр тус болохын гадна, манай хоёр улсын их дээд сургуулиудын мэргэжлийн ангид үзэх энэ чиглэлийн хичээлүүдэд сургалтын хэрэглэгдэхүүний үүргийг ч гүйцэтгэх юм. Нөгөөтэйгүүр ордос аман аялгуу нь олон зууны туршид бүрэлдэн буй болохдоо салбар аман аялгуунуудаас аль болох давуулаг чанарыг өөртөө шингээн авч хадгалан хөгжиж ерөнхий зүй тогтол, уг аялгуунд буй түүхэн болон хуучирсан үг нь монгол бичгийн дурсгалуудын үг хэллэгийг зөвөөр ухаарч тайлбарлахад зохих нөлөө тусгалаа үзүүлж чадна гэж найдаж байна. Үүнд уг ганц сэдэвт зохиолын онол болон практик ач холбогдол орших буйзаа.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642