Дархад Дууны Төрөл Зүйд, Уран Сайхны Онцлог


Ж.Гун-Аасүрэн
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1315
Хамгаалсан он: 2004

Дархад дуу агуулгаар баялаг тул төрөл зүйлийн ангилалыг хийх бүрэн боломжтой. Иймийн тул тухайн дууг төрөл зүйлээр, задлаг аргаар агуулгын дэд ангилалыг 200 агруй дуунд түшиглэн хийж гүйцэтгэв. – Тухайн дууны урыг дүрслэг тод болгох, дүрслэн илэрхийлэх, яруу илтгэх хэрэглүүр баялаг юм. – Дархад дуу цаг үеийнхээ тусгал болдог тул явуутаар зохиогдож, богино хугацаанд тархдаг. – Дархадад нэг аяаар олон дууг дуулдаг, үг нь аятайхан тохирон гардагтай холбоотой. – Дууны авалтыг хэрэглэснээр дууг уянгалаг болгодог. -Дархадын шог хошин дуу монголын шог хошин дууны нэг голомт мөн.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642