Монгол Цаазын Бичигт Хийсэн Эрх Зүйн Судалгаа


Б.Баярсайхан
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1522
Хамгаалсан он: 2004

Монгол цаазын бичиг монголчуудын хууль цаазын түүхэн уламжлалд тулгуурласан, манжийн төрийн хууль цаазын дурсгал болохыг судалж тогтоосон Монгол цаазын бичигийг монгол, манжийн уламжлалт зарим хууль цаазтай харьцуулан судалж, монголын эрх зүйн сэтгэлгээ, ухамсар, хууль цаазын хөгжилд үзүүлсэн эерэг, сөрөг нөлөөг тодруулсан. Монгол цаазын бичиг баталж мөрдүүлсэн цаг хугацаа, үйлчилж байсан орон зайг шинээр тодорхойлсон.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642