Монголчуудын Угсаа Гарвалыг Нэхэн Сурвалжлахуй


П.Дэлгэржаргал
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1551
Хамгаалсан он: 2005

Аливаа улс үндэстний түүхэнд тухайн ард түмний угсаа гарвалын асуудал нь ямагт чухал байр суурь эзэлдэг. Монголчуудын угсаа гарвалын асуудал нь монголын түүхийн судалгаанд тулгамдсан асуудал болоод байгаа билээ. Монголын хүрэл, төмрийн түрүү үеийн гол дурсгал болох дөрвөлжин булш, буган хөшөө, хиригсүүрийн соёлын үүсэл гарал, соёлын залгамж холбоо, тэдгээр соёлыг үлдээгчдийн угсаа хамаатлын асуудал нь өнөөг хүртэл хараахан бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642