Юан Улсын Одон Орон Судлалын Түүхийн Асуудал


Б.Ваанчиг
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 1747
Хамгаалсан он: 2005

Монголын Юан улсын одон орон судлалын хөгжлийг нэгэн бүхэллэг болгон бичсэнээр Монгол үндэстний одон орон судлалын түүх, цаашид монголчуудын шинжлэх ухаан, соёлын түүх, монголын бүрэн түүхийг бичихэд чухал суурь үндэслэл болох юм.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642