Монголын Эзэнт Улсын Зоосон Мөнгө Ба Хаадын Овгийн Тамга Xiii-Xiv Зуун


Б.Нямаа
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 2333
Хамгаалсан он: 2008

Диссертаци нь удиртгал, гурван үндсэн бүлэг, арван долоон зүйл, дүгнэлт, номзүй гэсэн бүтэцтэй, 40-45 мөрөөр бичсэн 172 тал нүүр бүхий нэг сэдэвт зохиол болно.Энэ ажил монголын нумизматийн судлалд сүүлийн жилүүдэд хийж байгаа нэгэн сэдэвт ганц ажил,тэр тусмаа ИХ Монгол улсын зоосон мөнгөний талаар үүнээс өөр судалгаа хийгдээгүй байгаа нөхцөлд энэ ажил монголын түүхийн судлалд үгүйлэгдэж байгаа нэгэн чухал судалгаа гэж үзэж байна. Нөгөөтэйгүүр, монголчуудын овгийн тамганы тухай академич Х.Пэрлээ гуайн хийсэн судалгааг зарим талаар өргөжүүлж, гүнзгийрүүлж, шинэ бөгөөд бодит баримтаар баяжуулан, алтан ургийн тамганы тухайд шинэ санаа, шинэ үндэслэл дэвшүүлж байгаагаараа түүхийн судлалд чухал ач холбогдолтой.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642

Тус өгүүллийн агуулга,танилцуулгын хаяг:http://www.stf.mn/images/dissertations/di-2333/index.html