Цэнгэлийн Тувачуудын Хэлний Онцлог


Х.Гансүх
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 3009
Хамгаалсан он: 2009

Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол улсын Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын үндэстний цөөнх тувачуудын нутгийн аялгууны онцлогийг харуулсан. Цэнгэлийн тувачуудын хэл аялгуу нь эртний түрэг болон уйгур хэлний ерөнхий шинжийг хадгалж үлдсэнийг нь болоод авиазүй, үгзүй, хэлзүйн хувьд нийт тува утга зохиолын хэл болон түүний нутгийн аялгуунуудаас ялгагдах өвөрмөц онцлогтой болохыг харуулж байна.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642