Түүх Бичлэг Дэх Их Засагийн Судалгаа


ц.минжин
Салбар:нийгэм
Улсын дугаар: 2845
Хамгаалсан он: 2013

“Их засаг”-ыг гадаад дотоодын эрдэмтэд мэргид олон янзын бүтээлдээ тал бүрээс нь судалсан ч нүүдэлчин ахуй, Монгол хүний өөрсдийнх нь сэтгэлгээг энэхүү судалгаанд шингээн санал дүгнэлтүүд гаргахад, Монголын төдийгүй дэлхийн түүхийн нэгэн үеийн нийгмийн бүтээгдэхүүн болсон “Их засаг”-ын зүйл зурвасуудыг тодруулан шинжлэхэд энэхүү бүтээлийн ач холбогдол оршино. “Их засаг” нь Их Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн байдлын нийгмийн тусгал болж олон талаас нягтлан харах томоохон суурь сурвалж болох билээ.

Монгол улсын түүх болон хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны бүтээлүүдэд Чингис хааны байгуулсан Их Монгол улсын тухай болон “Их засаг”–ын тухай дундад зууны үеийн түүх, төр, эрх зүйн түүхийн бүтээлүүдэд ихэнхдээ удиртгал болгон дурддаг ч энэ сэдвийн судалгаа өдгөө манайд цогц байдлаар дагнан хийгдсэн хомс байна. Тиймээс энэ хоёр шинжлэх ухааны уулзвар дээр оршсон “Их засаг”-ын үзэл сэтгэлгээг хөгжүүлэх, судалгааны энэ чиглэлийг өргөжүүлэхэд уг бүтээлийг зориулав.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642