“Монгол Хэлний Их Тайлбар Толь” Дахь Монгол Бичгийн Үсгийн Тигийг Солилоо


    “Монгол хэлний их тайлбар толь” нь монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тигийг хэрэглэж эхэллээ. Тус үсгийн тигийг үнэ төлбөргүй ашиглах зөвшөөрөл олгосон ӨМИС-ийн Мөнхгал ХХК болон зуучилж өгсөн ӨМИС-ийн профессор Чойжинжав, Насан-Урт нарт талархал илэрхийлье.(2016 оны 07 сарын 28-ны өдөр)