Хубилай Сэцэн Хаан Ба Монголын Юань Улс


hubilai

Эрхэлсэн: Ц.Цэрэндорж

Цаасны хэмжээ: 172х245

Хэвлэлийн хуудас: 53.0

Хэвлэсэн тоо: 300ш

Адмон принт ХХ-д хэвлэв

ISBN: 978-99973-3-605-7

Хубилай сэцэн хааны мэндэлсний 800 жилийн ойд зориулан 2015 оны 9 дүгээр сарын 21-22-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл болно. Хуралд Монгол, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон, Тайвань зэрэг орны 60 орчим судлаачийн 57 илтгэл хэлэлцэгджээ.