Дэлхийд Тархсан Монгол Газар Нутгийн Нэр


Ravdan

Хариуцаж эрхлэж эмхэтгэсэн: Э.Равдан

Редакцийн зөвлөл: С.Чулуун, Ч.Батсүрэн, П.Энхжаргал, Г.Амарзаяа,  Ц.Оюунсүрэн, Д.Энхжаргал

Цаасны хэмжээ: 205х290 1/8

Хэвлэлийн хуудас: 66 хх

Адмон принт ХХК-д 300 ширхэг хэвлэв.

ISBN 978-99973-0-847-4

Энэхүү товхимол нь МУИС-ийн ГХСС-ийн Нэр судлалын төвийн судалгааны хүрээнд анх цөөн ширхэг хэвлэгдсэн “Дэлхийд тархсан монгол газар нутгийн нэр”(УБ., 2005, 2006, 2013) цуврал товхимолын гурван дэвтрээс шигшин авсан болон шинээр заримыг нь нэмсэн, цөөнгүй улс орны эрдэмтдээс монгол, англи, орос, франц, хятад хэлээр бүтээсэн өгүүллүүдийн цомог юм. Өгүүллүүдийн агуулга нь Монгол их гүрнийхээ хувь зохиолыг даган наад зах нь НТ-ын 300-аад оны үеэс дэлхийн олон улс  оронд цацагдсэн монгол газар нутгийн нэрийг Танай юм шүү гэж тогтоож өгсөн харийн эрдэмтдийн судалгааны нээлтүүд болой. Энэхүү ном өдгөө тус улсын их, дээд сургуулийн монгол хэл, түүх, газарзүй, аялал жуулчлалын ангийн оюутнууд болон энэ талын судлаачдад чухал гарын авлага болно.

Нийтлэл 14 удаа уншигдсан байна.