Монгол Бүжгийг Ахуйн Соёлын Хүрээнд Судалсан Нь


Д.Бэхбат

Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 3280
Хамгаалсан он: 2015
Монголчуудын ахуйн соёлын тусгал болсон ардын урлагийн нэгэн төрөл болох Монгол Бүжиг нь Монголчуудын эрүүл аж төрөх соёлтой хэрхэн холбогдож ирснийг тодруулахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино. Монгол Бүжиг нь Монголын ардын урлагийн нэгэн төрөл болоод зогсохгүй Монгол ахуйн соёлыг үйл хөдөлгөөнөөр харуулдгаараа, үндэстэн ястаны хувцасны соёлыг үзүүлдгээрээ эрүүл аж төрөх соёлын бүрэлдэхүүн болдог бөгөөд биет ба биет соёлын өв юм.
Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642