Хубилай Хаан Ба Түүнийг Залгамжлагчид


Хубилай хаан ба түүнийг залгамжлагчид. / Ред. Ц.Цэрэндорж., С.Чулуун. –УБ.:Адмон,2015.-256х.:Зур.-(Хубилай сэцэн хааны ойг тэмдэглэх Үндэсний хороо, Боловсрол,Соёл Шинжлэх Ухааны Яам, Шинжлэх Ухааны Академи,ШУА-ийн Түүх археологийн хүрээлэн).-ISNB 978-99973-0-729-3.

Хубилай сэцэн хааны мэндэлсний 800 жилийн ойг Монгол улс даяар тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын нэг нь бидний толилуулж буй энэхүү каталог юм. Их хааны түүх намтар, өв соёлыг нэгтгэн харуулсан зурагт ном, каталог төдий л олонгүй бөгөөд түүний эх орон Монгол улсад их хааныхаа үлдээсэн өв соёлын талаар нэгдсэн катологийг анх удаа гаргаж байна. Уг бүтээлд Монгол улсад хадгалагдаж буй олдвор, үзмэрүүдийг түлхүү оруулсан төдийгүй дэлхийн Монгол гүрний цар хэмжээ, эдийн засаг, соёлын төвшин, хамарч байсан газар нутгийг харуулахын тулд бусад улс оронд хадгалагдаж буй гол гол дурсгалыг оруулсан болно.3-231x300