Монгол Гэр:тайлбар Толь


Баатархүү Б., Одсүрэн Д. Монгол гэр:тайлбар толь. / Хян.тох. Ж.Болдбаатар.УБ.:Адмон,2015.-282х.:Зур. (ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн С. Бадатхатаны нэрэмжит угсаатан судлалын салбар, Монгол Улсын Соёл Урлагийн их сургууль).-ISBN 978-99973-0-536-7.

ЮНЕСКО-д хүн төрөлхтний соёлын өвийг бүртгэн хамгаалдаг болсон. Үүний нэг нь Монгол гэр юм. Монгол гэр бол баттай эх сурвалжийн мэдээгээр монголчуудын эртний өвөг Хүннүгийн үеэс хэрэглэж ирсэн эдийн соёлын гайхамшигт дурсгал бөгөөд өнөө цагт монгол гэрийн хэрэглээ багасаж, гэрийн олон төрөл зүйл, гэр урлах уламжлалт арга ухаан үгүй болж, дан ганц үйлдвэрийн нэг хэв загварт шилжиж, гэртэй холбоотой ёс заншил, зан үйл мартагдахад хүрчээ. Иймд монгол гэрийнхээ түүх, холбогдох соёлыг судлан шинжилж, тайлбар толь байдлаар өргөн барьж байна. Энэхүү бүтээлээ цагаан толгойн үсгийн дарааллаар 800 гаруй толгой үгэнд багтаан үг бүрийг тайлбарлах байдлаар бичсэн болно.

2-237x300