Монгол Орны Аман Болон Утга Зохиолын Судалгаа


Удирдагч: С.Байгальсайхан
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 201300049
Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил
Хугацаа: 2011 – 2013
Түлхүүр үгс: утга зохиол, төрөл зүйл, түүхэн хөгжил, үнэт чанар, аман зохиол
“Монгол орны аман болон утга зохиолын судалгаа” сэдэвт ажлыг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Монголын уран зохиолын түүхэн үндсийг бүхий л талаас нь тодруулсан учраас цаашдын судалгааны үндэслэл, хүрээг өргөтгөх боломжийг олгож байна. Эрдэм шинжилгээний болоод сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, судалгааны шинэ баримт, хэрэглэгдэхүүн гаргаж, дүгнэлт дэвшүүлсэн бүтээлүүд гарсан нь нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, тулгамдсан асуудлыг шийдсэн бүхэлдээ шинжлэх ухаан, нийгэм, соёл уран сайхны суурь судалгааны төвшний ажил болж чадсанд оршино.
Үр дүн
Монголын орчин үеийн уран зохиолын түүх”-1\/ боть( 1990-2010 он, 48-60 х.х.)
“XX зууны монгол зохиолчид” цувралын 9 дугаар (45 х.х.)
1.”Монголын бурханы шашны уран зохиол”-ын III боть. (20 х.х.)
2.”МНТ” нүүдэлчдийн утга зохиолын маяг дэгийг тооцсон нь. (15-20х.х.)
3.”Монголын эртний уран зохиолын нэртомьёоны тайлбарын харьцуулсан судалгаа” (10-15 х.х.)
4.”Монгол намтар зохиолын түүхэн тойм” (5 х.х.)
5.”Монгол намтар зохиолын судалгаа” (Цахар гэвшийн туурвисан Богд Зонхавын намтрын жишээн дээр)
6.”Бум-Эрдэнэ туулийн хувилбарууд” (15 х.х)
7.”Монгол аман зохиолын тайлбар толь” (25 х.х)
8.”Монгол туулийн тархац-газарзүйн хэвшинж” (10 х.х.)
9.”Монгол аман зохиолын тайлбарт дээж бичиг” (40 х.х.)
10.”Монгол аман зохиолын чуулган”-ы 4 боть (45 х.х.)
11″Аман зохиол судлал” сэтгүүлийн III дугаар (45 х.х.)