Monthly Archives: October 2015


Монгол Үгийн Утгыг Үзүүлэх Шинэ Толь Бичиг Хэвлэгдлээ

Монгол хэлний үгийн сангийн үндсэн нэгж болсон адилтгал үг, нийлмэл үг, хоршоо үг, өвөрмөц хэлц, хэвшмэл хэллэг, ойролцоо утгат үг, эсрэг утгат үг, хүний нэр, газар усны нэр, ерөөл үг, хараал зүхлийн үг, давтмал үг, хэмт үг, тооний үг зэргийг тайлбарлан уран зохиолын жишээгээр баяжуулж өгснөөр найман настай балчираас наян настай өвгөд, төрийн албан хаагч, […]

Mongol_helnii_utgiig_uzuulegch_shine_toli_bichig_Page_015

Оюу Чихт Хан Хөвгүүний Тууж Оршив Зохиолын Судалгаа

А.Мөнхцэцэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 3162 Хамгаалсан он: 2015 “Oюу чихт хан хөвгүүний тууж оршив” зохиолыг Үнэхээр төрөлхт сайн хааны тууж оршив хэмээх өөр нэртэй боловч адил нэгэн зохиолтой харьцуулан бичвэрийн галиг, тайлбар болон нутгийн аялгууны үг хэллэгийн тайлбар судалгааг хийж, дурдсан хоёр зохиолын үгийн сангийн бүртгэл гаргасан. Энэхүү зохиолыг уран зохиолын судалгааны хүрээнд баруун […]


Тува Бөөгийн Дуудлагыг Угсаатны Хэлшинжлэлийн Үүднээс Судалсан Нь

Б.Мөнхцэцэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 3212 Хамгаалсан он: 2015 Судалгааны ажлын зорилго нь тува бөөгийн дуудлагын үг хэллэгийг угсаатны хэлшинжлэлийн үүднээс судлан үзэж, утга соёлын өвөрмөц онцлогийг тодорхойлоход чиглэсэн болно. Тувачууд нь Монгол, Хятад, Орос улсад амьдардаг түрэг хэлтэн угсаатан юм. Монголд Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сум, Ховд аймагт тувачууд, Хөвсгөл аймагт цаатан тувачууд амьдардаг. Тувачуудын […]


Орчин Цагийн Монгол Түрэг Хэлний Үйл Үгийн Байдлын Харьцуулсан Судалгаа

Н.Гэрэлмаа Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 3228 Хамгаалсан он: 2015 Монгол түрэг хэлэнд орос мэт энэтхэг-европийн бүлгийн хэлэнд байдаг шиг төгс, эс төгс байдлын утга байхгүй юм. Харин үйлийн эхлэх, үргэлжлэх, төгсөх байдлын утгыг ялган илэрхийлдэг баялаг арга хэрэглүүртэй юм. Тухайлбал, байдлын утгыг нийлэг аргаар илэрхийлэх тусгай бүтээврүүд нь үйлийн явцын олон төрлийг ялган зааж байгаа […]


Орос-Монгол Дэлгэрэнгүй Их Толь Бичиг, Нэр Томьёо Судлал

Удирдагч: О.Адъяа Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300048 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Толь зүй, орос, монгол, орчуулга, нэр томьёо, харь үг Энэхүү төсөл нь хоёр дэд сэдвээс бүрдэнэ. Нэгдүгээр дэд сэдэв нь “Орос-монгол дэлгэрэнгүй их толь” ботийн 2-4-р ботийг зохиож дуусгах. Энэ ажлын хүрээнд 1 болон 2-дугаар ботийг Москвад хэвлүүлээд, […]