Monthly Archives: October 2015


Монгол Орны Аман Болон Утга Зохиолын Судалгаа

Удирдагч: С.Байгальсайхан Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300049 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: утга зохиол, төрөл зүйл, түүхэн хөгжил, үнэт чанар, аман зохиол “Монгол орны аман болон утга зохиолын судалгаа” сэдэвт ажлыг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Монголын уран зохиолын түүхэн үндсийг бүхий л талаас нь тодруулсан учраас цаашдын судалгааны үндэслэл, хүрээг […]


Төрөл Хэлний Жишсэн Судалгаа

Удирдагч: Л.Болд Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300050 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Алтай хэл шинжлэл, монгол-түрэг хэлний харьцуулсан судалгаа, монгол-манж хэлний харьцуулсан судалгаа, Дэлхийн олон хэлийг ангилах талаар хэл шинжээчид түүхэн үүднээс ангилах, хэлзүйн шинж дээр нь тулгуурлан ангилах гэсэн харилцан бие биеэ үгүйсгэсэн эсрэг тэсрэг хоёр онолын нэгийг нь […]


Түвд,монгол Хэл Бичиг,сурвалжийн Харьцуулсан Судалгаа

Удирдагч: Э.Пүрэвжав Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300051 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Төвд судлал, бар хэвлэл, Заяын санъиг, Тодорхой толь, Мяларайба, буман дуулал, төвд бүртгэл, Ногоон дара эх Энэхүү сэдэвт ажлыг 5 дэд сэдвийн хүрээнд хийж гүйцэтгэлээ 1. “Монгол модон барын ном хэвлэлийн тойм” сэдэвт ажлыг Р.Отгонбаатар. 2. “Мяларайбын буман […]


Монгол Хэлний Үгзүй, Үгийн Сангийн Суурь Судалгаа

Удирдагч: Д.Төмөртогоо Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300052 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Монгол хэл, үгийн бүтэц, үгийн сан, зөв бичих дүрэм, хэл бичиг, этгээд үг хэллэг Тухайн төсөл нь “Монгол хэлний үгийн бүтэц”, “Монгол хэлний үгийн сангийн судлал” гэсэн үндсэн хоёр хэсэгтэй бөгөөд хэсэг бүр нь дэд сэдвүүдтэй болно. Монгол […]


Орос, Монголын Дөрвөд Ястны Хэл

Удирдагч: Л.Чулуунбаатар Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300074 Тайлангийн төрөл: Хамтарсан төсөл Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Монгол хэл, ойрд хэл, дөрвөдүүдийн хэл, авиан зүй, хэлзүй Монгол улсын баруун хэсэгт амьдаан суух дөрвөдүүдийн авиалбар болон ОХУ-т байгаа Халимаг улсын дөрвөдүүдийн авиалбартай харьцуулахад Зүүн гарын хаант улсын бүрэлдэхүүнд байсан тэр үеийн дөрвөдүүдийн авиалбарын нэгдмэл хэлбэрээс нэг […]


Монголын Түүхийн Их Нэвтэрхий Толь/ Хэвлэлийн Эхээр/

Удирдагч: А.Очир Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300106 Тайлангийн төрөл: ШУТ төсөл Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Ази, Дорно, Монгол, эх сурвалж, баримт бичиг, харилцаа, соёл, аж амьдрал, гарал үүсэл, түүхийн үндсэн нэр томьеоны товьёог Төслөөр шийдэгдэх шинжлэх ухааны асуудал: Төслийн хүрээнд буюу 4 жилийн хугацаанд Монгол орон монголчуудын тухай олон улсад хаана ч гарч […]


Алтайн Урианхай, Тува Нарын Угсаатны Зүйн Судалгаа

Удирдагч: Г.Золбаяр Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300115 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Уламжлал, ёс заншил, овог отог, элкин, угсаа гарал, арга ухаан Суурь судалгаа батлагдангуут жил, улирлын төлөвлөгөө гарган, тодорхой сэдвийн дагуу гүйцэтгэгчдэд хуваарилан өгч ажиллав. Судалгааны явцад 70 х.х анхдагч материал цугларч уг материалыг эмхлэн цэгцэлж нэгтгэн “Алтайн урианхай […]


Монгол Нутаг Дахь Эртний Нүүдэлчид Ба Монголчуудын Угсаа Гарвалын Археологийн

Удирдагч: Д.Цэвээндорж Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201300138 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2011 – 2013 Түлхүүр үгс: Угсаа гарвал, археологи ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн Монголын эртний түүхийн чулуун зэвсгийн үеэс хожуу дундад зууны үе хүртэлх бүх цаг үеийг хамарч, алс баруун хязгаараас зүүн хязгаар, хойд хилээс урд хил хүртэлх бүх газар нутгийг хамарсан өргөн хүрээтэй судалгааны ажлыг эрхлэн хийж буй цорын ганц […]


Монголын Эртний Дуу, Хөгжмийн Ая Аялгууг Янинг Зурлагаар Тэмдэглэсэн Эгшиг Тэмдэглээсийн Судалгаа

Удирдагч: С.Соронзонболд Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201400047 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2012 – 2014 Түлхүүр үгс: эгшиг, тэмдэглээ, хөгжим, дуу, ян-ег, судар, монгол СУСХ-ийн эрдэмтэн судлаачид 2012-2014 онд “Эртний дуу хөгжмийн хэдэн зуун ая аялгууг уран бүтээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны эргэлтэд оруулах нь” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. Судалгаанд СУСХ-ийн үндсэн болон гэрээт 7 эрдэмтэн, судлаач оролцов. Судалгааны ажлын хүрээнд […]


Монголын Эртний Улсууд (Түүх, Соёл, Аж Ахуй)

Удирдагч: С.Өлзийбаяр Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201400056 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2012 – 2014 Түлхүүр үгс: угсаа гарвал, уугуул нутаг, археологийн соёлын эртний үе шат, угсаатны үйл явц, өмнөд хүннү, түрүү монгол аймгууд 1. С.Өлзийбаяр, Б.Очир, Э.Уртнасан. “Нүүдэлчдийн аж ахуй, соёлын судалгаа (Салхитын амны хүннүгийн дурсгалт газрын судалгааны жишээн дээр)” УБ., 2015 (12 х.х) МЭӨ III зуунаас хийгдэхээ больсонд тооцогддог […]