Daily Archives: 2015年1月4日


Алтайн Урианхайн Эртний Шүтлэгийн Зан Үйлийн Уламжлал

М.Ганболд Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1100 Хамгаалсан он: 2000 Алтайн урианхайчуудын эртний шүтлэгийн зан үйлийн уламжлалын үүсэл, хөгжил, хувьслын үйл явцыг авч тусгайлан судалсан. Энэ судалгаа нь Алтайн урианхай төдийгүй Монголчуудын эртний шүтлэгийн уламжлалыг анхлан, системтэйгээр судалж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхийг оролдсон ажил юм. Ийм учир шүтлэгийн уламжлалын цаашдын судалгаанд үндсэн чиг баримжаа болоход тустай. Та […]


Монгол Аман Соёлын Онцлог

Ж.Долгорсүрэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1110 Хамгаалсан он: 2000 Соёлын оршин илрэхүйн олон арга зам байх агаад тэдгээрийн дотроос хувь бодгалийн мөн чанарыг хамгийн тод илэрхийлэх нөөц чадамж ихтэй, нэн түгээмэл төрөл хэлбэрийн нэг бол аман соёл юм. Аман соёл хүмүүний сэтгэл оюуны чинад дахь утга санаа инад ертөнцөд авиа эгшиг, үг хэл, хэлэхүй, дуурьсахуйн […]


Орчин Цагийн Монгол Хэлний Өгүүлбэрзүйн Бүтэц, Тогтолцоо Ба Утга

И.Өнөрзул Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1097 Хамгаалсан он: 2000 Монгол хэлний хэлц нь шууд нэрлэлтийн ерийн өгүүлбэр зүйн бүтэц, нэгжүүд, тогтолцоотой адилсах талтай шаталсан тогтолцоотйо, тогтолцоонд хамаарах асуудлууд нь интеграцичилагдах шинжтэй гэж үзэж байна. Монгол хэлний янз бүрийн бүтэц, загвартай хэлцүүд шууд бус нэрлэлт бүхий өгүүлбэрийг бүтээх үүрэгтэй. Шууд бус нэрлэлт бүхий өгүүлбэрийн бүтэц, утгаар […]