Daily Archives: 2014年12月30日


Араб Үсгийн Монгол Дурсгалуудын Хэлний Түүхэн Судалгаа

Г.Цэцэгдарь Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1755 Хамгаалсан он: 2001 ХIҮ-ХҮ зууны үеийн монгол ярианы хэлийг тэр үеийн перс эрдэмтэд тэмдэглэн үлдээсэн нь эдүгээ хэл шинжлэлийн үнэтэй чухал материал болж байна. Араб толь бичгийн тогтсон загвар дээр тулгуурлан олон хэлний толь бичиг зохиох уламжлал Перст эртнээс тогтсон байжээ. Эдүгээ бидний үед дундад үеийн монгол хэлний үндсэн […]


Монгол Баатарлаг Туульс Дахь Сайхны Тухай Үзэл

Г.Нандинбилэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1363 Хамгаалсан он: 2001 Монгол баатарлаг туульс дахь сайхны тухай үзэл Монгол аман зохиолын хамгийн том төрөл болох баатарлаг туульст гоо зүйн гол асуудал болох сайхны тухай асуудал хэрхэн өвөрмөцөөр төсөөлөгдөж, язгуурын гоо сайхны үзэл ойлголт үүсгэн буйг тодруулахад энэхүү ажлын гол зорилго оршино. Монгол аман зохиолын хамгийн том төрөл […]


Ордос Аман Аялгууны Үгийн Сангийн Судалгаа

Н.Батжаргал Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1187 Хамгаалсан он: 2001 Энэхүү ганц сэдэвт зохиолд урьдын эрдэмтдээс ордос аман аялгууны талаар шинжлэх ухааны эргэлтэд оруулсан баримт хэрэглэгдэхүүн болоод мөн өөрийн цуглуулагад тулгуурлан ордос аман аялгууны а үгийн сангаас түүхэн буюу хуучин үг, мөн онцгой үгийг судалсан нь цааши д монгол хэлний түүхэн үгийн сан судлал, нутгийн аягууны […]


Монголын Магтаалын Төрөл Зүйлийн Хувьсал Хөгжил

Ц.Цэрэндорж Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1179 Хамгаалсан он: 2001 Судалгааны зорилго: Магтаалын гарал үүсэл, хөгжил хувьсал, бүтэц зохиомж, дүр дүрслэл, хэл найруулга тэргүүтнийг онцлон үзэж, төрөл зүйлийн онцлог шинжийг тодруулахад оршино. Судалгааны шинэлэг тал: Төрийн шагналт зохиолч, академич П. Хорлоо “Аман зохиол дахь ардын сэтгэл зүйн нэг чухал хэсэг нь гүн ухааны сэтгэлгээ юм. Ард […]


Монгол Сан Тахилгын Судар Үгийн Урлагийн Туурвил Болох Нь

Д.Ганболд Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1168 Хамгаалсан он: 2001 Монголын эртний сүсэг бишрэл, зан үйл, утга соёлын нэгдмэл цогц зүйлийн нэг бол тайлга тахилгын соёл бөгөөд баримт сан тахилгын судар, шастирууд юм. Энэ тухай мэдээ эрдэмтдийн бүтээлд дурдагдаж ирсэн боловч гүнзгийрүүлж судалсан нь үгүй болно. Байгалийг шүтэж бишрэх, тахиж тайх зан ёс нь манайд төдийгүй […]