Monthly Archives: November 2014


Ширээт Гүүш Цоржийн “Мялын Буман Дуулал” –Ын Орчуулга (Эх Бичиг, Үгсийн Сан-Найруулгын Судалгаа)

Б.Няммягмар Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2732 Хамгаалсан он: 2012 1.Ширээт гуүш цоржийн “Мялын буман дууллын” орчуулга бүтээл нь уул төвд эхийн олон бараас XIX зууны Их Хүрээний Гунгаачойлин дацангийн бард жигдлэн ариутган зассан байгаа тул тулхтай сайн бар гэж мадаг багатай эхийг тогтоосон. 2.Гүүш цоржийн Мялын намтар дууллын орчуулга нь монгол нутгаас олдсоор байгаа Мялын […]


Монгол Хэлний Тогтвортой Нэгжийг Танин Мэдэхүйн Хэлшинжлэлийн Талаас Судалсан Нь. (Монгол Ардын “Ертөнцийн Гурав”-Ын Жишээн Дээр)

С.Энхжаргал Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2852 Хамгаалсан он: 2012 Аливаа хэлний тогтвортой хэллэгт тухайн хэлээр хэлэлцэгчдийн ертөнцийг үзэх үзэл, ертөнцийг танин мэдсэн мэдлэг ухааны баримт хадгалагдаж байдаг хэмээх үндэслэлээр монгол ардын ертөнцийн гурвыг монголчуудын хэл-соёл-сэтгэлгээний баримт болох тухайд танин мэдэхүйн хэл шинжлэлийн онолын хүрээнд судлав. Танин мэдэхүйн хэлшинжлэлийн хүрээнд ертөнцийн дүр зураг, багц мэдлэг буюу […]


Монгол Хэлэнд Дан Үгээр Шууд Бус Нэрлэлт Үүсэх Зүй Тогтол

Г.Даваажаргал Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2768 Хамгаалсан он: 2012 Хэлний шууд бус нэрлэлт нь. ойлголтуудын бие биедээ шилжих чанарыг ашиглан, хуучин таньж мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн бодит байдлын шинэ шинж чанарыг тусгах маягаар үүсэн бий болдог ба өөрөөр хэлбэл, нэг юмын нэрийг өөр нэг юманд шилжүүлж нэрлэлт үүсгэж байна гэсэн үг юм. Шууд бус нэрлэлтийг […]


Vi-X Зууны Монгол Аймгууд (Түүх-Угсаа Гарвалын Шинжилгээ)

Б.Батсүрэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2782 Хамгаалсан он: 2012 Түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон «VI-X зууны монгол аймгууд (түүх-угсаа гарвалын шинжилгээ)» сэдэвт ажилд Жоужаний хаант улс мөхсний дараа Төв Ази, Монгол нутагт болж өнгөрсөн түүх-угсаатны үйл явцын зарим асуудлыг тусгахыг оролдсон юм. Зэрэг горилсон бүтээлийн нэгдүгээр бүлэгт дундад эртний монголчуудын түүхийн судалгааны хэдэн сэдвийг […]


Монгол Улсын Тувачууд (Түүх-Угсаатны Зүйн Судалгаа)

Б.Баатархүү Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2783 Хамгаалсан он: 2012 Түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон «Монгол улсын тувачууд (түүх-угсаатны зүйн судалгаа)» сэдэвт ажилд Монгол угсаатны, тэр дундаа Ойрад монголчуудын нэгэн салшгүй хэсэг болох Алтайн тувачуудын угсаа түүх, уламжлалт ахуй, соёлын талаар түүхэн сурвалж, судалгааны зохиол, угсаатны зүйн хээрийн шинжилгээнд тулгуурлан хөндсөн. Эхний бүлэгт тувачуудын өвөг […]


Монгол Хэлний Сүү Цагаан Идээтэй Холбоотой Үг Хэллэгийн Бүтэц, Утга, Орчуулгын Судалгаа

Ж.Ганцэцэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2808 Хамгаалсан он: 2012 Монгол малчдын зан үйл, онцлогийг хадгалан дамжуулах гол хэрэглүүр, үндэсний онцлог үгт тооцогдож буй монгол хэлний сүү цагаан идээтэй холбоотой үг хэллэгийг утга, бүтцийн талаас судалж, англи хэлээр орчуулахад тохиолддог асуудлыг хэл шинжлэл, орчуулгыг онолын үүднээс тайлбарласан болно. Энэхүү зохиолын гол зорилго нь сүү, цагаан идээтэй […]


Монгол Үндэсний Хувцас Хийх Уламжлалт Технологийн Сургалтын Арга Зүйн Судалгаа

О.Өнөрмаа Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2811 Хамгаалсан он: 2012 Дээлний үүсэл, түүхэн хөгжил, эсгэх, оёх аргуудыг судлан гар оёдлуудын хатгалтын хэмжээ дээлний загваруудаас хүүхдийн баривчинд уламжлагдсан байдлыг тодруусан, 12 төрлийн баривчны төрлийг судласан. Ерөнхий боловсролын суурь, бүрэн дунд сургуулийн ахлах ангийн суралцагчдад эсгүүр оёдлын сонгон суралцах хичээлээр “баривч оёх” нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан туршин […]


Монгол Хэлний Тогтвортой Нэгжийг Танин Мэдэхүйн Хэлшинжлэлийн Талаас Судалсан Нь. (Монгол Ардын “Ертөнцийн Гурав”-Ын Жишээн Дээр)

С.Энхжаргал Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2852 Хамгаалсан он: 2012 Аливаа хэлний тогтвортой хэллэгт тухайн хэлээр хэлэлцэгчдийн ертөнцийг үзэх үзэл, ертөнцийг танин мэдсэн мэдлэг ухааны баримт хадгалагдаж байдаг хэмээх үндэслэлээр монгол ардын ертөнцийн гурвыг монголчуудын хэл-соёл-сэтгэлгээний баримт болох тухайд танин мэдэхүйн хэл шинжлэлийн онолын хүрээнд судлав. Танин мэдэхүйн хэлшинжлэлийн хүрээнд ертөнцийн дүр зураг, багц мэдлэг буюу […]


Монголчуудын Гэрлэх Ёслолын Уламжлал Шинэчлэлийн Асуудал

Х.Оюунчимэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2951 Хамгаалсан он: 2012 Гэрлэх ёслолын соёл-түүхийн эх сурвалж, түүний нийгэм, соёлын хувьсал өөрчлөлтийн учир шалтгааныг хүн төрөлхтний хөгжлийн уг үндэс дотроос нээн харж тайлбарлах боломжтой тул асуудллыг хэрэг дээрээ уламжлал, шинэчлэлийн солибцол дээр судлах нь нэн чухал болно. Тэрээр гэр бүлийн харилцааны хэсэг төдийгүй түүний оршихуйн үндэс болдог тул […]


Монголын Баруун Бүс Нутгийн Хүн Амын Шашин Шүтлэгийн Төлөв Байдлын Талаарх Нийгмийн Философи Шинжилгээ

Ц.Пүрэвсүрэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2822 Хамгаалсан он: 2013 XX зууны 90-ээд он хүртэлх хугацаанд шашны тухай асуудал манай орны нийгэм судлаачдын бүтээлд гол төлөв түүхчилсэн ба шүүмжлэлт талаасаа судлагдаж ирсэн. Харин тусгайлан судалгааны объект болох хувьдаа харьцангуй бага судлагдсан гэж хэлэх үндэстэй. Тэр үед шашны түүх, үзэл онолыг атеист байр сууринаас авч үздэг байсан […]