Daily Archives: 2014年10月28日


Түүхэн Харьцуулсан Судалгааны Орчин Үеийн Ач Холбогдол

Алтай судлалын төвийн ЭША С.Энхбадрах Abstract - The author assumes that comparative historical research methods are very important for public mother language education and real result of combining those methods with interdependence between language and thought.  Moreover, he made own proposal to identify the right form and meaning of some words which are variously used in […]


Манжийн Тайзу Хааны Сургаал, Зарлиг “Субашид”-Тай Холбогдох Нь

Э.Баярчимэг Түлхүүр үг: Манжийн Тайзу хаан, түүний сургаал, зарлиг Тайзу хааны билиг сургаалыг чухалчилж үзэхийн ач холбогдол нь Манж, Монголын хоорондын харилцаа холбоо, Манж дахь Монголын утга зохиолын соёлын нөлөөг тодруулахад чухал ач холбогдолтой юм. XVII зууны эхнээс XIX зууны эхэн хүртэл Азийн томоохон улсын нэг болж байсан Манж Дайчин улсын түүх шастир, хууль цааз, […]


Жамсраны Цэвээн Ба Монголын Судар Бичгийн Хүрээлэн

С.Чулуун[1] (Монгол улс) Жамсраны Цэвээн ба Монголын Судар бичгийн хүрээлэн[2] (1921-1932 он) Удиртгал ХХ зууны Монголын түүхэнд хийгдсэн хамгийн чухал бүтээн байгуулалтын нэг нь шинжлэх ухааны өвийг буй болгож чадсан явдал юм. Анх 1921 оны намрын эцсээр бичгийн хүмүүс болон түшмэл Жамсраны Цэвээн нар Богд Жибзундамбад “Бичиг судрын хүрээлэн” байгуулахыг мэдүүлсний хариуд “мэдэв” хэмээн зөвшөөрүүлснээр […]