Daily Archives: 2014年10月23日


Үзэмчин Гэдэг Нэрийн Тухай

Чингис хааны 13-р үеийн ач Батмөнх Даян хааны ахмад  хүү Төрволд Хангай уулнаас нүүдэллэн их элсэн говийн өмнө этгээдэд ирж нутагшин суугаад, хожим нь түүний хүү Боди-Алаг залгамжлан эзэлж нутаглан суужээ. Боди-Алагын гуравдагч хөвгүүн Онгон-дурал ноён тус аймгаа “Үзэмчин” хэмээн нэрэлж, баруун зүүн хоёр гар болгон хуваан, ХҮI-ХҮII зууны заагт халхын Сэцэн хаанд захируулжээ. Дараа […]


Хуучид Аймгийн Тухай Товчхон Өгүүлэмж

Ж. Сарандуулга “Их Мингийн есөн хилийн байцаалт ” хэмээх судрын ” Гурван боомтын хилийн Монголыг байцаасан бүлэгт”, “Хойд Монголын их хааны нэгэн аймаг ер энэ хил дур малжин суумой, цэрэг бараг таван түм бий. Таван хороо бий амой, Энэ ину Хуучин Цахар хэмээмуй, Хишигтэн хэмээмой, Бурваг хэмээмой, зүүн хороо хэмээгч Зүүн гарыг хэлж амой, баруун […]