Их Засаг – Чингисийн Хаант Улсын Хууль Цаазын Агуулга, Уламжлал

“Их засаг” хэмээн алдаршсан Чингисийн хаант улсын хууль цаазын бүтэц, агуулгыг тогтон томъёолох асуудалд эрдэмтэд, судлаачид багагүй анхаарал тавьж иржээ. Учир нь “Их засаг” бол хаант улсад үйлчилж байсан болон шинээр тогтоосон цаазын заалтуудыг багтаасан бөгөөд “хуйлмал хуудас”-д дэвтэрлэн хадгалж, төрийн хэргийг хэлэлцэн шийдвэрлэх үед уншин болгоож баримталдаг улсын хэмжээний хууль цаазын баримт бичиг байсан […]


Монгол Цаазын Бичигт Хийсэн Эрх Зүйн Судалгаа

Б.Баярсайхан Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1522 Хамгаалсан он: 2004 Монгол цаазын бичиг монголчуудын хууль цаазын түүхэн уламжлалд тулгуурласан, манжийн төрийн хууль цаазын дурсгал болохыг судалж тогтоосон Монгол цаазын бичигийг монгол, манжийн уламжлалт зарим хууль цаазтай харьцуулан судалж, монголын эрх зүйн сэтгэлгээ, ухамсар, хууль цаазын хөгжилд үзүүлсэн эерэг, сөрөг нөлөөг тодруулсан. Монгол цаазын бичиг баталж мөрдүүлсэн […]


Түүх Бичлэг Дэх Их Засагийн Судалгаа

ц.минжин Салбар:нийгэм Улсын дугаар: 2845 Хамгаалсан он: 2013 “Их засаг”-ыг гадаад дотоодын эрдэмтэд мэргид олон янзын бүтээлдээ тал бүрээс нь судалсан ч нүүдэлчин ахуй, Монгол хүний өөрсдийнх нь сэтгэлгээг энэхүү судалгаанд шингээн санал дүгнэлтүүд гаргахад, Монголын төдийгүй дэлхийн түүхийн нэгэн үеийн нийгмийн бүтээгдэхүүн болсон “Их засаг”-ын зүйл зурвасуудыг тодруулан шинжлэхэд энэхүү бүтээлийн ач холбогдол оршино. […]