Монгол Бүжгийг Ахуйн Соёлын Хүрээнд Судалсан Нь

Д.Бэхбат Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 3280 Хамгаалсан он: 2015 Монголчуудын ахуйн соёлын тусгал болсон ардын урлагийн нэгэн төрөл болох Монгол Бүжиг нь Монголчуудын эрүүл аж төрөх соёлтой хэрхэн холбогдож ирснийг тодруулахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино. Монгол Бүжиг нь Монголын ардын урлагийн нэгэн төрөл болоод зогсохгүй Монгол ахуйн соёлыг үйл хөдөлгөөнөөр харуулдгаараа, үндэстэн ястаны хувцасны […]


Монголын Эртний Дуу, Хөгжмийн Ая Аялгууг Янинг Зурлагаар Тэмдэглэсэн Эгшиг Тэмдэглээсийн Судалгаа

Удирдагч: С.Соронзонболд Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 201400047 Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил Хугацаа: 2012 – 2014 Түлхүүр үгс: эгшиг, тэмдэглээ, хөгжим, дуу, ян-ег, судар, монгол СУСХ-ийн эрдэмтэн судлаачид 2012-2014 онд “Эртний дуу хөгжмийн хэдэн зуун ая аялгууг уран бүтээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны эргэлтэд оруулах нь” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. Судалгаанд СУСХ-ийн үндсэн болон гэрээт 7 эрдэмтэн, судлаач оролцов. Судалгааны ажлын хүрээнд […]


Дархад Дууны Төрөл Зүйд, Уран Сайхны Онцлог

Ж.Гун-Аасүрэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1315 Хамгаалсан он: 2004 Дархад дуу агуулгаар баялаг тул төрөл зүйлийн ангилалыг хийх бүрэн боломжтой. Иймийн тул тухайн дууг төрөл зүйлээр, задлаг аргаар агуулгын дэд ангилалыг 200 агруй дуунд түшиглэн хийж гүйцэтгэв. – Тухайн дууны урыг дүрслэг тод болгох, дүрслэн илэрхийлэх, яруу илтгэх хэрэглүүр баялаг юм. – Дархад дуу цаг […]


Орчин Үеийн Монголын Дууны Яруу Найргийн Төрөл Зүйлийн Онцлог Зарим Асуудалд 1921-1980

Н.Энхтөр Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 1595 Хамгаалсан он: 2005 Дуу бол ард түмний соёл тухайн нийгмийн материаллаг зүйл болон оюун санааны, мэдлэг ухааны, сэтгэлийн хөдөлгөөний нийтлэг шинжүүдийн цогцлол мөн бөгөөд зөвхөн төрөл бүрийн урлагийг төдийгүй аж төрөх ёс, хүний оршихуйн үндэс, ёс журам, үнэт зүйлс, уламжлал, итгэл бишрэлийн тогтолцоог агуулдаг. Дууны шүлэг нь ихэнхдээ дахилтын […]


Монгол Хөөмэйн Утга Холбогдол Хийгээд Дуун Ухааны Харилцан Хамаарал

Л.Хэрлэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2498 Хамгаалсан он: 2010 Удиртгал хоёр бүлэг, зургаан зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт, нэр томъёоны тайлбарлал гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Төв Азийн нүүдэлчид тэр дундаа Монголчуудаас хүн төрөлхтөний урлагийн их өв санд оруулсан нэг өвөрмөц бөгөөд давтагдашгүй үнэт зүйл нь монгол хөөмэй болно. Монгол хөөмэй эрт үеэс үүсч түүхийн олон үеийн […]