Манжийн Тайзу Хааны Сургаал, Зарлиг “Субашид”-Тай Холбогдох Нь

Э.Баярчимэг Түлхүүр үг: Манжийн Тайзу хаан, түүний сургаал, зарлиг Тайзу хааны билиг сургаалыг чухалчилж үзэхийн ач холбогдол нь Манж, Монголын хоорондын харилцаа холбоо, Манж дахь Монголын утга зохиолын соёлын нөлөөг тодруулахад чухал ач холбогдолтой юм. XVII зууны эхнээс XIX зууны эхэн хүртэл Азийн томоохон улсын нэг болж байсан Манж Дайчин улсын түүх шастир, хууль цааз, […]


Монгол Уран Зохиол Дахь Цохолборлох Аргын Уламжлал Шинэчлэл

ХЗХ-ийн ЭША, доктор (Ph.D) Д.Болормаа Цохолборлон бинтлэх арга гэдэг нь зохиол бүтээлийг уншиж сонирхох явцыг жолоодон хөтлөх, зохиогч, орчуулагч, уншигчид төрсөн сэтгэгдэл, ойлголт үнэлэлт, үзэл бодлоо уул зохиолын хэсэг бүлгийн эх, адаг буюу мөрийн зай завсарт цөөн, оновчтой үг хэллэгээр хураангуйлан бичиж тэмдэглэсэн их бага хэмжээний нэгэн зүйл уран зохиолын шүүмжлэл, тайлбарлах, товчлох, товчоолох маягийн […]